Rezerwuj wygodnie. Podróżuj jak lubisz...

20 lut 2019
22 lut 2019
Dodaj następny pokój

Informacje o Włoszech

Stolicą Włoch jest Rzym. Powierzchnia Włoch to 301 tyś km2. We Włoszech mieszka 58,6 mln ludzi. Rdzenni Włosi stanowią 93% społeczeństwa, a kolejne pod względem liczności nacje to: Sardyńczycy 2%, Retoromanie 1%, Arabowie 1%, a Albańczycy 1%. Aż 80% Włochów to zdeklarowani katolicy, liczba osób ochrzczonych jest jednak dużo większa. Największą mniejszością religijną są muzułmanie, którzy stanowią 1% całej populacji. Język włoski jest uważany za jeden z najprostszych do nauki, zwłaszcza dla osób, które znają lub uczyły się języka hiszpańskiego. Jest jednak wiele odmian języka włoskiego.

Ambasady i konsulaty we Włoszech

Ambasada RP w Rzymie

via P.P. Rubens 20, Monti Parioli 00197, Roma, Italia
tel. (0.03906) 362-04200
fax. (003906) 32 17 895
e-mail: polish.embassy@agora.stm.it
http://ww.rzym.polemb.net
Wydział Konsularny – j.w., BRH – tlx (43) 610325

Konsulat Generalny RP w Mediolanie

Corso Vercelli, 56, 20145 Milano
e-mail: milanokg@iol.it
tel. 0039/02/ 4801-8978,4801-9084, 4801-9312
fax 4802-0345; tlx (43) 316472 POLHAN I.
http://www.milano.polemb.net/

Konsulat RP w Genui

Konsul Honorowy: Giuseppe Taró (jęz.: włoski, angielski, francuski, hiszpański)
Piazza Tommaseo 4/5, 16129 Genova, Italia
tel.: (003910) 3106275
fax: (003910) 366489
e-mail: conpoloniage@libero.it

Konsulat RP w Bolonii

Konsul Honorowy, Corrado Salustro (jęz. włoski)
Via S. Stefano 63, 40100 Bologna, Italia
tel.: (00-3951) 683 59 68
fax: (00-3951) 22-72-38
e-mail: consolatopolacco.bo@libero.it

Konsulat RP w Bari

Konsul Honorowy, Domenico Centrone (jęz. włoski)
Via Edmondo Caccuri,7 70100 Bari
tel/fax: (00 3980) 561 67 86
tel: (00 3980) 49 54 125
e-mail:domenicocentrone@libero.it

Włoskie placówki dyplomatyczne w Polsce.

Ambasada Republiki Włoskiej

pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
tel. 826 34 71; fax 827 85 07; telex 813742 ital pl
e-mail: ambasciata@italianembassy.pl
www.italianembassy.pl

Wydział Konsularny

tel. 826 53 08; fax 8278942, 827 52 09 (dział wizowy)

Leczenie we Włoszech

Osoba ubezpieczona w jednym Polsce, korzysta z opieki zdrowotnej w innym kraju członkowskim na takich samych zasadach, na jakich korzystają obywatele tego kraju, objęci powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego. W razie wypadku, obywatele Unii Europejskiej mają prawo do bezpłatnej pomocy. W przypadku turystów z Polski warunkiem jednak jest posiadanie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) dostępnej bezpłatnie w oddziale NFZ. Osoba, która nie będzie posiadała karty EKUZ, będzie musiała pokryć koszty udzielonych świadczeń z własnej kieszeni. Dopiero po powrocie do Polski, z rachunkiem od świadczeniodawcy i dokumentacją, będzie mogła się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów od swojego ubezpieczyciela.

Więcej informacji na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz świadczeń zdrowotnych przysługujących nam w krajach unijnych można znaleźć na stronie NFZ: www.nfz.gov.pl/ue/

Szczepienia zalecane przy wyjazdach do Włoch

WZW A WZW B Żółta
gorączka
Błonnica,
Tężec,
Polio
Dur brzuszny Wścieklizna Japońskie
zapalenie
mózgu
Szczepionka
meningokokowa
(a+c)
Włochy * X

0 – Obowiązkowe ( Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne )

X – Zalecane

* – W zależności od stopnia i charakteru pobytu, rejonu kraju (tereny wiejskie, lasy itp.)

, ,

Comments are closed.